Dette er en skildring av mennesker som i en eller annen forbindelse oppholder seg i Trondheim, for kort eller lang tid. Noen bor her, noen er på besøk, andre er her som turister. Felles er at de i et tidsrom er en del av byen. Samstundes med at de er her og opplever den, er de også med på å forme den, og gi byen innhold og uttrykk.

fredag 5. august 2011

Her skal byen ligge!
Torvet fredag kl. 18.54.
Olav Trygvesøn staket ut vei i år 997. Tusenogfjorten år senere blir han portrettert på denne måten.
Jeg undres på om han så utover skipakroken sin, lot blikket følge elva og fjorden utenfor, og forestilte seg at et millennium senere ville han fortsatt være et naturlig samlingspunkt for byen, beboerne og deres liv og levne.
Kanskje gav det ham ansvarsfølelse og pågangsmot. Kjente han medfølelse og samhørighet med de han aldri kom til å møte selv?  Hvem vet disse tingene, men jeg tror at en mann av hans kaliber evnet å se utover sin egen horisont. Utover sin egen samtid. 

Jeg tror han fornemmet oss der ved den lune havnekrok, og ved sin nye kongsgård. At han så for seg generasjonene komme og gå, mens fellesskap og tilhørighet ble ført videre.  Han bygget for kongemakt og sin slekt, men viktigere en det;  han bygget for fremtiden. Nikon D3, Nikkor 50-135mm 3.5 ais 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar