Dette er en skildring av mennesker som i en eller annen forbindelse oppholder seg i Trondheim, for kort eller lang tid. Noen bor her, noen er på besøk, andre er her som turister. Felles er at de i et tidsrom er en del av byen. Samstundes med at de er her og opplever den, er de også med på å forme den, og gi byen innhold og uttrykk.

torsdag 1. september 2011

Elvelink
Marinen, Hadrians plass ved Elgeseter Bro.
Pstereofestivalen utfolder seg ved elvebredden, og tre karer fra NTNU legger ut rutemønster og er spente på hva dagens fangst vil bringe.Morten Sylvester er forsker og rådgiver ved NTNU Vitenskapsmuseet. Vi leter etter spor og eventuelle fundamenter etter middelalderbroen som vi antar lå her. På en tørrbanke i elva utenfor dette området fikk vi datert en tømmerbjelke til år 1260, og det gir oss en indikasjon på at landingsstedet er her i nærheten.
Morten er fra Danmark, og kom hit første gang for omtrent 8 år siden. Det var en kjæreste som gjorde Trondheim til et naturlig valg å dra til :)


 Dette har vært stedet for broen til byen!
Det har antagelig vært et naturlig vadested her allerede for de første menneskene som bosatte seg i området. Så ble det vikingbro, og deretter en større middelalderbro, som nå er erstattet av den moderne Elgeseter Bro. Nåværende bru er den andre i rekken i moderne tid. Bygget i 1951.
Det er en lang kontinuitet her på å være byens portal. 
På 1600-tallet kom den svenske hæren fra en annen retning, og elveovergangen ble flyttet til stedet der Gamle Bybro ligger. Ferdselsåren ble bl.a. omorganisert med bakgrunn i denne konflikten. Før Armfeldts felttog i 1718, hadde svenskene ved to tidligere anledninger kontrollert byen fra høyden ovenfor Gamle Bybro, hvor Kristiansten festning nå ligger. ( i 1564 og 1658)


Dette er et historisk interessant sted å starte for vårt pilotprosjekt med georadar. Og så er det flatt her ;)
Arne Anderson Stamnes kom som student fra Levanger for 10 år siden, og har bodd her i byen etter det. Teknologien er utviklet til bruk i oljesektoren, og det er spennende å finne ut hvordan vi kan avdekke arkeologi ved hjelp av dette systemet. Dette er forskning vi gjør imellom øvrige oppgaver. Denne feltundersøkelsen bruker vi en dag på, og det å behandle og strukturere datamaterialet for videre tolkning tar omtrent 4 dager i seg selv.  

Vitenskapsmuseet i Trondheim er det første i landet som har fått en egen georadar. Det henger også sammen med at vi har kunnskapen om dette under samme tak ;)


Øyvind Ødegård er født og oppvokst i Trondheim. Studerte her, og bor her med kjæreste og barn. Vi håper at vi kan anvende slike geofysiske undersøkelser til å avdekke arkeologi, og gi oss et bilde av det som ligger under, uten å grave. Hensikten er å påvise og kartlegge. Slik kan vi unngå at det som eventuelt ligger her skal bli forstyrret eller ødelagt av annen ytre aktivitet i fremtiden. 


 Vitenskapsmuseet   Georadar   Elgeseter Bru   Store Nordiske Krig/Festningen  Wikimapia  Jules' London Diary  Elgesæter Bru -YouTube   Pstereo   Arkeologiforum


Nikon D3, Nikkor afs 28-70 2.8d

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar