Dette er en skildring av mennesker som i en eller annen forbindelse oppholder seg i Trondheim, for kort eller lang tid. Noen bor her, noen er på besøk, andre er her som turister. Felles er at de i et tidsrom er en del av byen. Samstundes med at de er her og opplever den, er de også med på å forme den, og gi byen innhold og uttrykk.

onsdag 27. juli 2011

Building for tomorrow ;)

Kvelden før Olavsfestdagene og den Trønderske Matfestivalen begynner, blir siste hånd lagt på rigging og forberedelser.  At the eve of Olavsfestdagene and the annual Regional Food Festival, preparations are coming to an end.


At the Cathedral's West Wing; a family of three, from Germany ;)


Lazy summer evening by the river Nidelven. The signature buildings of NTNU and Kristiansten Fortress silhouettes the horizon. 
Assembly team and heads of department make final preparations. There is anticipation in the air, but the atmosphere is systematic, and joyful. 


Egil fra Norsk Produksjon, er en av de som jobber i kveld, og får de ulike installeringer og forberedelser på plass til morgendagen. Egil, is one of many working tonight, and takes care of the various setups and preparations needed for the day to come.
 Sometimes, there is a short distance between the past and the present.Nikon D3, Nikkor 24mm f/2.8 ais

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar