Dette er en skildring av mennesker som i en eller annen forbindelse oppholder seg i Trondheim, for kort eller lang tid. Noen bor her, noen er på besøk, andre er her som turister. Felles er at de i et tidsrom er en del av byen. Samstundes med at de er her og opplever den, er de også med på å forme den, og gi byen innhold og uttrykk.

onsdag 27. juli 2011

3 a.m. eternalDet er blitt onsdag, en lys og stille sommernatt smyger seg mot dag. Klokken er 03.20, og torvet er fredelig og ladet med en egen aura.Wednesday has just begun, and the light summer night slips gently towards day. Time is 3.20 a.m. and the city center has its own kind of ambience.

Nikon D3, Nikkor af-s 28-70, 2.8d

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar